seo21.ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อมีการคลิกเข้าสู่เวปไซด์ ท่าน
2.เพิ่มปริมาณผู้เข้าชม เวปไซด์นำไปสู่โอกาส ทางการตลาด
3.กลุ่มผู้เข้าชม เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยคีย์เวริดที่เป็นประโยชน์
4.ได้รับความน่าเชื่อถือ เมื่อติดอันดับบนโลกออนไลน์
5.เปิดโอกาสนำไปสู่การแข่งขัน อย่างสมบูรณ์ในโลกออนไลน์
6.งบประมาณในการใช้จ่ายต่ำกว่ามาก เมื่อเทียบกับสื่อโฆษณาอื่นโทรทัศน์ วิทยุ
7.เนื่องจากเป็นแนวทางการนำเสนอ เมื่อยามที่ผู้บริโภคต้องการ จึงง่ายต่อการจด

ขายของ โดยตรงให้กับ ลูกค้าที่ต้องการซื้อ ดีกว่า