seo1

SEO ย่อมาจาก search engine optimization คือการสร้างหรือ ออกแบบ หรือ ปรับแต่งเวปไซด์ให้เหมาะสมสำหรับ การค้นหา เพื่อทำให้เวปไซด์ท่านเป็นที่รู้จัก มากขึ้นในโลกออนไลน์ ผ่านคำ ค้นที่สำคัญ (keywords) ซึ่งคีย์เวริด นี้จะเป็นคำ หรือ วลี หรือ ประโยคสั้นๆ ที่แสดงถึงธุระกิจของท่านโดยตรง เช่น โรงแรมสุดหรู, โปรแกรมบัญชี เชียงใหม่, ติวเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น