. SEO ย่อมาจาก search engine optimization คือการสร้างหรือ ออกแบบ หรือ ปรับแต่งเวปไซด์ให้เหมาะสมสำหรับ การค้นหา เพื่อทำให้เวปไซด์ท่านเป็นที่รู้จัก มากขึ้นในโลกออนไลน์ ผ่านคำค้นที่สำคัญ (keywords) ซึ่งคีย์เวริด นี้จะเป็นคำ หรือ วลี หรือ ประโยคสั้นๆ ที่แสดงถึงธุระกิจของท่านโดยตรง เช่น โรงแรมสุดหรู, โปรแกรมบัญชี เชียงใหม่, ติวเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น

. บริการ SEO ของเรา จะเริ่มต้นตั้งแต่ การให้คำแนะนำในทางเทคนิค การเลือกคีย์เวริด โดยท่านผู้ซึ่งมีความชำนาญทางธุระกิจ ของท่านเป็นอย่างดี จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง เนื่องจากเราอาจทราบข้อมูลทางเทคนิค แต่ท่านคือผู้เชี่ยวชาญในวงการธุระกิจ ท่าน คีย์เวริดที่ดีจะนำพากลุ่มเป้าหมายมาสู่เวปไซต์ท่านได้มากขึ้น

. เรารับประกันผลในการให้บริการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


banner seo1