Google G-Suit วิธีการใช้

วิธีการเพิ่ม admin Google G suite ใน Admin Console

สำหรับการจัดการในส่วนของ admin console ผู้ใช้สามารถทำการเพิ่ม admin หรือผู้ดูแลระบบได้ สำหรับขั้นตอนการเพิ่มมีวิธีการดังนี้

1.ให้ Login เข้าสู่หน้า Admin Console ที่ https://admin.google.com

2. ใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป

google login

3.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป

google-log in3

4. ที่หน้า Admin console เลือก ผู้ใช้

5. เลือกผู้ใช้ที่ต้องการตั้งเป็น admin

google-log in5

6. ที่ บทบาทและสิทธ์ของผู้ดูแลระบบ คลิกที่ บทบาท

6. ที่ บทบาทและสิทธ์ของผู้ดูแลระบบ คลิกที่ บทบาท

7. เลือกการกำหนดบทบาทผู้ใช้ที่ต้องการ โดยคลิกที่แถบเลื่อน ให้เป็น มอบหมายแล้ว ดังภาพ

google-log in7

8.เลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกที่ปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่า

google-log in8

Leave a Comment